Rewards+

ĐIỀU KIỆN & ĐIỀU KHOẢN

Áp dụng từ ngày 08 tháng 3 năm 2019

Cập nhật lần cuối 14:30, ngày 12 tháng 11 năm 2019

1. ĐIỀU KIỆN THAM GIA

 • - Chương trình Rewards+ chỉ áp dụng cho thành viên. Khách hàng đăng ký thành viên bằng cách tải ứng dụng Rewards+ trên App Store (iOS) hoặc Google Play (Android), và điền thông tin khách hàng gồm: họ tên, số điện thoại, thư điện tử (email), chứng mình nhân dân/Hộ chiếu, ngày sinh, địa chỉ.
 • - Chương trình chỉ áp dụng cho các khách hàng từ 15 tuổi trở lên và có chứng minh nhân dân / hộ chiếu.
 • - Chương trình chỉ áp dụng cho từng cá nhân, không áp dụng cho nhóm, công ty, tập thể.
 • - Ứng dụng Rewards+ hoạt động trên các dòng điện thoại có hệ điều hành Android từ 7.0 hoặc iOS từ 10.3 trở lên.

2. QUY ĐỊNH VỀ HÓA ĐƠN HỢP LỆ

 • ‐ Hóa đơn phải có giá trị thanh toán từ 50.000 đồng, không bao gồm phiếu quà tặng và các chương trình khuyến mãi giảm giá khác, và được cung cấp bởi các cửa hàng tại Saigon Centre, ngoại trừ hóa đơn cửa hàng Chanel, hóa đơn mua thẻ quà tặng và hóa đơn của California Centuryon Club.
 • ‐ Hóa đơn cần bao gồm thông tin: tên trung tâm thương mại (Saigon Centre), tên cửa hàng và địa chỉ, số hóa đơn, ngày hóa đơn, giá trị thanh toán mà khách hàng thực tế chi trả, hình thức thanh toán.
 • ‐ Hóa đơn từ các khu vực sự kiện, cửa hàng tạm thời (thuê mặt bằng dưới 3 tháng), hóa đơn viết tay, in lại, đặt cọc, đổi trả hàng hóa, liên ngân hàng đều không được chấp nhận cho việc tích điểm.

3. QUY ĐỊNH VỀ VIỆC TÍCH ĐIỂM VÀ CHỤP HÓA ĐƠN

 • ‐ Mỗi lượt chụp hóa đơn, thành viên chỉ được chụp 1 hóa đơn duy nhất. Việc chụp nhiều hóa đơn cùng 1 lúc sẽ không được chấp nhận.
 • ‐ Mỗi hóa đơn phải được chụp trọn vẹn và thể hiện rõ thông tin: tên trung tâm thương mại (Saigon Centre), tên cửa hàng và địa chỉ, số hóa đơn, ngày hóa đơn, giá trị thanh toán mà khách hàng thực tế chi trả, hình thức thanh toán.
 • ‐ Hóa đơn phải được chụp vào hệ thống trong vòng 7 ngày kể từ ngày in trên hóa đơn.
 • ‐ Số tiền trên hóa đơn và số điểm tương ứng sẽ được hệ thống ghi nhận trong vòng 10 ngày kể từ chụp hóa đơn. Tuy nhiên, việc xác nhận điểm tích lũy có thể kéo dài hơn 10 ngày đối với các hóa đơn cần đối chiếu kiểm tra thông tin
 • - Bất kỳ hóa đơn được chụp vào ứng dụng Rewards+ để tích điểm phải là hóa đơn do chính thành viên mua hàng và thanh toán. Rewards+ có quyền từ chối tích điểm hoặc khóa tài khoản Rewards+ ngay lập tức mà không cần thông báo trước, bao gồm nhưng không giới hạn trong các trường hợp sau:
 • a. Thành viên sử dụng hóa đơn của người khác để tích điểm vào tài khoản của mình.
 • b. Thông tin khách hàng trên hóa đơn không trùng khớp với thông tin thành viên Rewards+.

4. QUY ĐỊNH VỀ HẠNG THÀNH VIÊN VÀ QUÀ TẶNG CHO THÀNH VIÊN

Dựa trên số tiền chi tiêu, thành viên sẽ được thăng hạng như sau:

 • ‐ Hạng bạc: dưới 50 triệu đồng
 • ‐ Hạng vàng: từ 50 đến dưới 200 triệu đồng
 • ‐ Hạng bạch kim: từ 200 triệu trở lên

Với mỗi hạng, thành viên sẽ nhận quà tương ứng:

 • ‐ Hạng bạc: Nhận thẻ quà tặng Saigon Centre (Rewards+) 200.000 đồng với mỗi 200.000 điểm tích lũy thành công.
 • ‐ Hạng vàng: Nhận thẻ quà tặng 200.000 đồng với mỗi 200.000 điểm tích lũy thành công; 01 thẻ quà tặng Saigon Centre (Rewards+) 200.000 đồng khi thăng hạng từ bạc lên vàng; 01 thẻ quà tặng Saigon Centre (Rewards+) 200.000 đồng nhân dịp sinh nhật của thành viên.
 • ‐ Hạng bạch kim: Nhận thẻ quà tặng 200.000 đồng với mỗi 200.000 điểm tích lũy thành công; 01 thẻ quà tặng Saigon Centre (Rewards+) 500.000 đồng khi thăng hạng từ vàng lên bạch kim; 01 thẻ quà tặng Saigon Centre (Rewards+) 200.000 đồng nhân dịp sinh nhật của thành viên.

5. QUY ĐỊNH NƠI ĐỔI TRẢ THƯỞNG QUÀ TẶNG CHO THÀNH VIÊN

 • Thành viên sẽ nhận quà tặng tại Quầy thông tin, tầng L1, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
 • Khi nhận quà, khách cần xuất trình chứng minh nhân dân/ hộ chiếu kèm mã thành viên (trong phần thông tin của ứng dụng Rewards+) cho nhân viên Saigon Centre.

6. QUY ĐỊNH THẺ QUÀ TẶNG SAIGON CENTRE (REWARDS+)

 • ‐ Thẻ quà tặng Saigon Centre (Rewards+) dùng để thanh toán khi mua hàng tại các cửa hàng thuộc Saigon Centre bao gồm Takashimaya, trừ cửa hàng Chanel, trung tâm thể dục Centuryon.
 • ‐ Thẻ quà tặng không được dùng cho việc rút tiền mặt.
 • ‐ Thẻ quà tặng sẽ mất khả năng thanh toán khi dùng hết số dư trong thẻ
 • ‐ Thẻ quà tặng được dùng để thanh toán nhiều lần và tại nhiều cửa hàng miễn thẻ vẫn còn số dư.

7. QUY ĐỊNH TỈ LỆ QUY ĐỔI ĐIỂM THƯỞNG

Dựa trên hóa đơn cửa hàng, khu vực mua hàng và ngành hàng, thành viên sẽ nhận điểm thưởng tương ứng sau khi tích lũy thành công.

 • ‐ Hóa đơn Takashimaya (ngoại trừ cửa hàng Song Han, Big Mama, Sagawa, Ohashi, Mr. Phủi, Facial salon & Atelier Fine Hair salon, thẻ quà tặng điểm thưởng, phiếu quà tặng từ Takashimaya và trực thuộc Takashimaya): 0.4% (Áp dụng từ ngày 01/09/2019).
 • ‐ Hóa đơn tiNiWorld: 0.2%
 • ‐ Hóa đơn thuộc cửa hàng đồng hồ, trang sức khác: 0.2%
 • ‐ Hóa đơn Annam Gourmet: 0.4%
 • ‐ Hóa đơn Tan Tan Watch: 0.4%
 • ‐ Hóa đơn cửa hàng bán lẻ còn lại (ngoại trừ Chanel và California Centuryon Club): 1%

8. QUY ĐỊNH VỀ THỜI HẠN ĐIỂM THƯỞNG VÀ HẠNG THÀNH VIÊN

 • ‐ Điểm tích lũy sẽ có giá trong vòng 12 tháng kể từ phát sinh giao dịch cuối cùng (chụp hóa đơn, nhận thưởng...)
 • ‐ Đối với hạng vàng và bạch kim, nếu thành viên không duy trì được mức chi tiêu yêu cầu (hạng vàng: từ 50 đến dưới 200 triệu đồng; hạng bạch kim: từ 200 triệu đồng) trong vòng 1 năm kể từ ngày thăng hạng, thì hạng thành viên sẽ được hạ cụ thể:
  • Kể từ ngày thăng hạng bạch kim, trong vòng 12 tháng, thành viên chỉ tích lũy chi tiêu từ 50 đến dưới 200 triệu đồng thì sẽ hạ xuống hạng vàng. Nếu chi tiêu dưới 50 triệu đồng thì sẽ hạ xuống hạng bạc.
  • Kể từ ngày thăng hạng vàng, trong vòng 12 tháng, thành viên chỉ tích lũy chi tiêu dưới 50 triệu đồng thì sẽ hạ xuống hạng bạc.

9. QUY ĐỊNH CHUNG

 • - Saigon Centre sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ lỗi / gián đoạn kỹ thuật, thời gian ngừng hoạt động, sự cố truy cập internet, hoặc các lỗi khác có thể ảnh hưởng đến việc sử dụng chương trình Rewards+
 • - Saigon Centre sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào trong trường hợp có thông tin mà khách hàng cung cấp không chính xác, sai lệch trong suốt thời gian tham gia chương trình Rewards+.
 • - Điểm thưởng tích lũy, quyền lợi và / hoặc quà tặng không được định giá để chuyển đổi thành tiền mặt hoặc có thể chuyển nhượng cho bất kỳ người nào khác. Trong trường hợp khách hàng chuyển nhượng cho bên thứ ba, Saigon Centre sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào.
 • - Saigon Centre có quyền điều chỉnh tỉ lệ quy đổi điểm của các cửa hàng tham gia chương trình hoặc thêm/loại trừ thuộc chương trình tại bất kì thời điểm nào.
 • - Thông tin tài khoản và quyền lợi là tài sản riêng của thành viên. Thông tin này sẽ không được bán, chuyển nhượng hoặc chia sẻ với gia đình, bạn bè, bên thứ ba hoặc được sử dụng cho bất kỳ mục đích thương mại nào.
 • - Mỗi khách hàng chỉ được phép sở hữu một tài khoản. Saigon Centre có quyền đình chỉ tài khoản của thành viên nếu Saigon Centre phát hiện thành viên lợi dụng việc đăng ký nhiều tài khoản để thực hiện các hoạt động trái phép, lừa đảo hoặc bất hợp pháp.
 • - Saigon Centre có quyền từ chối, thu hồi, sửa đổi hoặc hủy bỏ điểm thưởng tích lũy, quyền lợi và/ hoặc quà tặng tùy vào chính sách đổi / hoàn trả của cửa hàng và/hoặc đối với các trường hợp lợi dụng, gian lận chương trình.
 • - Tất cả các khiếu nại hoặc tranh chấp phát sinh từ các điều khoản và điều kiện của chương trình Reward sẽ được giải quyết theo pháp luật Việt Nam.
 • - Saigon Centre có quyền sửa đổi, đình chỉ hoặc hủy bỏ chương trình khách hàng thân thiết bất cứ lúc nào và theo quyết định riêng của Saigon Centre mà không cần thông báo trước cho khách hàng.
 • - Thành viên cam kết và đồng ý rằng đã đọc, hiểu và đồng ý với các điều khoản và điều kiện này khi tham gia chương trình.

10. THÔNG TIN LIÊN HỆ

 • ‐ Email: marketing@saigoncentre.com.vn
 • ‐ SĐT: (028) 3829 4888
 • ‐ Website: http://shopping.saigoncentre.com.vn
 • ‐ Facebook: https://www.facebook.com/saigoncentrevn

TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI SAIGON CENTRE

Địa chỉ: 65 Lê Lợi, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam
Hotline: (028) 3829 4888 | marketing@saigoncentre.com.vn

Đăng ký nhận bản tin

Kết nối Saigon Centre
Tải ứng dụng Rewards+

Hợp tác phát triển

Kết nối Saigon Centre
Tải ứng dụng Rewards+