CHÀO THÁNG 10

THỜI GIAN: 01/10 - 31/10/2018

ĐỊA ĐIỂM: SHOOZ, L3-12

<3 CHÀO THÁNG 10 <3 

- Tặng  nón bảo hiểm Shooz cao cấp dành cho hóa đơn từ 1,800,000 VNĐ.

- Không áp dụng cho sản phẩm phụ kiện, Shucare, O2Cool, Loqi/XOX và Vớ .

- Được phép áp dụng cùng chính sách VIP.

 <3 Thời gian: 01/10 - 31/10


 <3 Không áp dụng đồng thời với CTKM khác.


Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ NVBH.