LÌ XÌ CHÀO XUÂN

THỜI GIAN: 10/01 - 10/02/2019

ĐỊA ĐIỂM: Saigon Centre

LÌ XÌ CHÀO XUÂN DÀNH TẶNG CÁC CHỦ THẺ ĐỒNG THƯƠNG HIỆU SAIGON CENTRE - TAKASHIMAYA – VIETCOMBANK 300 chủ thẻ đồng thương hiệu Saigon Centre - Takashimaya - Vietcombank có chi tiêu cao nhất tại trung tâm thương mại Saigon Centre và Takashimaya từ ngày 10/01-10/02/2019 sẽ được nhận hoàn tiền 500.000 đồng vào tài khoản thẻ. Lưu ý:
  • Áp dụng cho chủ thẻ đồng thương hiệu Saigon Centre – Takashimaya - Vietcombank
  • Mỗi khách hàng chỉ được hưởng ưu đãi duy nhất 1 lần trong suốt thời gian chương trình
  • Áp dụng cho giao dịch chi tiêu thẻ tại máy POS thanh toán thẻ của Vietcombank tại Saigon Centre & Takashimaya
  • Chi tiết chương trình: http://bit.ly/2D0qz2Z