SHOOZ ALWAYS BESIDE YOU

THỜI GIAN: 01/11 - 16/11

ĐỊA ĐIỂM: SHOOZ, L3-12

- Tặng nón bảo hiểm Shooz cho hóa đơn từ 2,000,000 VNĐ
- Chương trình chỉ áp dụng cho các sản phẩm nguyên giá.

- Không áp dụng cho Shucare, Loqi, O2Cool & phụ kiện.