LYN - GIẢM GIÁ 50% NHIỀU SẢN PHẨM

Thời gian: 25/11 - 14/12

Địa điểm: Saigon Centre

Giảm giá 50% nhiều sản phẩm tại Lyn.

Mua sắm ngay tại LYN – L2 Saigon Centre

*Điều kiện và điều khoản áp dụng

TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI SAIGON CENTRE

Địa chỉ: 65 Lê Lợi, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam
Hotline: (028) 3829 4888 | marketing@saigoncentre.com.vn

Đăng ký nhận bản tin

Kết nối Saigon Centre
Tải ứng dụng Rewards+

Hợp tác phát triển

Kết nối Saigon Centre
Tải ứng dụng Rewards+