CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Chính sách bảo mật thông tin cá nhân này (“Chính Sách”) nhằm đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến khách hàng tham gia vào trang mạng này, giúp các cá nhân hiểu hình thức thu thập thông tin và mục đích thu thập thông tin cá nhân.
Chính Sách bao gồm các nội dung: cách thức thu thập thông tin, lưu giữ và sử dụng thông tin khi khách hàng tham gia vào trang mạng. Ngoài ra còn đề cập đến các quyền lợi liên quan đến việc bảo mật thông tin và cung cấp cách thức khách hàng cần thực hiện để liên lạc với nhà quản trị thông tin.

1. Nhà quản trị thông tin (“Nhà Quản Trị”) (Data Controller)

CÔNG TY TNHH KEPPEL LAND WATCO-II
Địa chỉ: 67 Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh/
Điện thoại: (84.28) 3821 8000
Nhà Quản Trị là chủ điều hành trang mạng về trung tâm thương mại Saigon Centre (“Saigon Centre”) với địa chỉ trang mạng là www.shopping.saigoncentre.com.vn (“Website”). Nhà Quản Trị cam kết bảo mật toàn bộ thông tin cá nhân của người tham gia Website phù hợp theo qui định của Bộ Luật Dân Sự Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam và các qui định pháp luật có liên quan.

2. Thông tin cá nhân và cách thức sử dụng.

Một số thông tin cá nhân sẽ được tập hợp lại khi khách hàng đăng ký liên hệ bao gồm: họ và tên, điện thoại, email …. (“Thông Tin Cá Nhân”). Các Thông Tin Cá Nhân của khách hàng chỉ được thu thập trong trường hợp khách hàng tự nguyện cung cấp thông tin thông qua việc đăng ký liên hệ vào Website của Nhà Quản Trị. Điều này được hiểu là khách hàng đã biết rõ Nhà Quản Trị có dự định khai thác thông tin cho mục đích riêng của Nhà Quản Trị và Nhà Quản Trị đã có thăm dò ý kiến chấp thuận của khách hàng trước về quyền sử dụng thông tin này. Khi khách hàng cung cấp Thông Tin Cá Nhân trên Website của Nhà Quản Trị nghĩa là khách hàng chấp nhận chia sẻ thông tin đó với Nhà Quản Trị. Việc chấp nhận này sẽ bao gồm nhưng không giới hạn trong quá trình hoạt động của Website có một số hoạt động đặc trưng dẫn đến việc Thông Tin Cá Nhân của khách hàng được tiết lộ cho những người sử dụng khác của Website. Thông Tin Cá Nhân sẽ được Nhà Quản Trị sử dụng với những mục đích cụ thể như sau:

  • (i) Trả lời thắc mắc của khách hàng. Khi khách hàng có bất cứ thắc mắc nào (Ví dụ: về Nhà Quản Trị hoặc công ty điều hành Saigon Centre, về các chương trình, thể lệ và cách tham gia hoặc các dịch vụ bất kỳ của Saigon Centre) khách hàng có thể liên lạc với Nhà Quản Trị theo thông tin liên lạc được Nhà Quản Trị cung cấp tại khu vực riêng trên Website. Nhà Quản Trị sẽ sử dụng Thông Tin Cá Nhân được khách hàng cung cấp nhằm mục đích giải đáp những thắc mắc của khách hàng. Trong một vài trường hợp, nếu cần thiết Nhà Quản Trị sẽ chia sẻ quyền sử dụng Thông Tin Cá Nhân đó với các thành viên, tổ chức khác thuộc Nhà Quản Trị hoặc với nhà khai thác dữ liệu như được định nghĩa tại mục 3 dưới đây.
  • (ii) Nhà Quản Trị có thể dùng thông tin thu thập được để thông báo cho khách hàng về những sản phẩm và dịch vụ do Nhà Quản Trị hay các công ty đối tác cung cấp, hoặc để xin ý kiến của khách hàng về các sản phẩm và dịch vụ hiện tại hay những sản phẩm và dịch vụ tiềm năng mới trong tương lai. Nếu khách hàng đồng ý, Nhà Quản Trị có thể sử dụng Thông Tin Cá Nhân của khách hàng để chuyển đi cho các công ty liên kết của Nhà Quản Trị và những công ty đối tác để các công ty này có thể gởi đến khách hàng thông tin và/hoặc nội dung chào mời tham gia một sản phẩm và/hoặc một dịch vụ bất kỳ, nội dung này sẽ được thể hiện cụ thể tại thời điểm Nhà Quản Trị thu thập Thông Tin Cá Nhân của khách hàng.

3. Đơn vị xử lý dữ liệu (Nhà khai thác dữ liệu)

Sẽ có lúc Nhà Quản Trị hợp đồng với bên thứ ba để khai thác hoặc phân tích dữ liệu, thông tin mà Nhà Quản Trị đã thu thập từ các website của Nhà Quản Trị, kể cả Thông Tin Cá Nhân. Những nhà cung cấp và các bên thứ ba này đã có hợp đồng ràng buộc nghĩa vụ không được phép sử dụng Thông Tin Cá Nhân cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích mà Nhà Quản Trị chỉ định.

4. An ninh mạng và bảo mật thông tin

(a) Nhà Quản Trị thực hiện một số biện pháp ngăn ngừa hợp lý nhằm giữ an toàn các Thông Tin Cá Nhân của khách hàng và sẽ yêu cầu Nhà khai thác dữ liệu thực hiện tương tự.
Mặc dù Nhà Quản Trị sẽ cố gắng hết sức để đảm bảo an toàn Thông Tin Cá Nhân trên hệ thống của Nhà Quản Trị nhưng khó có thể đảm bảo an toàn 100% cho thông tin khi được truyền lên internet và Website có thể không thể đảm bảo hoặc cam kết về tính an toàn của thông tin. Khách hàng sẽ phải tự chịu rủi ro và sẽ được xem như đã chấp nhận rủi ro này khi thực hiện viêc cung cấp Thông Tin Cá Nhân cho Nhà Quản Trị.

(b) Khách hàng hiểu và đồng ý rằng Nhà Quản Trị có thể tiết lộ Thông Tin Cá Nhân của khách hàng trong những trường hợp sau:

  • (i) Nhà Quản Trị có thể tiết lộ Thông Tin Cá Nhân của khách hàng cho bên thứ ba nếu khách hàng đồng ý. Cụ thể Nhà Quản Trị có thể dùng thông tin đã có về khách hàng để xác định xem liệu khách hàng có thể quan tâm đến các sản phẩm hay dịch vụ của một bên thứ ba cụ thể nào không.
  • (ii) Nhà Quản Trị có thể tiết lộ Thông Tin Cá Nhân của khách hàng trong những trường hợp pháp luật quy định hay khi được yêu cầu từ một cơ quan chính phủ hoặc nếu Nhà Quản Trị tin rằng hành động đó là cần thiết nhằm: (a) tuân theo các yêu cầu pháp luật hoặc chiếu theo quy trình của luật pháp; (b) bảo vệ các quyền hay tài sản của các bên liên kết của Nhà Quản Trị; hoặc (c) ngăn chặn tội phạm hoặc bảo vệ an ninh quốc gia.
  • (iii) Nhà Quản Trị có thể chuyển Thông Tin Cá Nhân của khách hàng tới một bên thứ ba là bên sẽ mua lại toàn bộ hay phần lớn các tài sản của Nhà Quản Trị.

5. Quyền lợi của khách hàng

Từ việc chấp thuận cho Nhà Quản Trị khai thác sử dụng Thông Tin Cá Nhân, khách hàng sẽ được cập nhật các chương trình khuyến mãi, các dịch vụ, các thông tin về Saigon Centre trong thời gian sớm nhất.
Khách hàng sẽ được quyền yêu cầu điều chỉnh Thông Tin Cá Nhân vào bất cứ thời điểm nào bằng cách gửi email hay liên lạc với Nhà Quản Trị.

6. Địa chỉ liên hệ

Nếu khách hàng muốn đưa ra những ý kiến có liên quan đến tính bảo mật thông tin, hoặc thảo luận hình thức thực hiện liên quan đến quyền lợi hợp pháp của khách hàng, vui lòng liên hệ với Nhà Quản Trị theo email hoặc số điện thoại bên dưới:

  • Địa chỉ email: marketing@saigoncentre.com.vn
  • Điện thoại: 028 3829 4888

TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI SAIGON CENTRE

Địa chỉ: 65 Lê Lợi, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam
Hotline: (028) 3829 4888 | marketing@saigoncentre.com.vn

Đăng ký nhận bản tin

Kết nối Saigon Centre
Tải ứng dụng Rewards+

Hợp tác phát triển

Kết nối Saigon Centre
Tải ứng dụng Rewards+