STORE DIRECTORY
SIXDO
Vị trí: L2-30/31
Điện thoại: 0287 301 1996
SJC
Vị trí: L2-33A
Điện thoại: 028 3636 5366
SKECHERS
Vị trí: L3-29/30
Điện thoại: +84 28 3822 2046
SkinCeuticals
Vị trí: L1-18
Điện thoại: +84 1800 545 463
Sneakerbuzz
Vị trí: L3-41
Điện thoại: 1900866602
Som Tum Thai
Vị trí: L5-18
Điện thoại: +84 28 3915 1155
Spice Temple
Vị trí: L5-06
Điện thoại: (+84 28) 3821 8772
Spicy Box
Vị trí: B2-01
Điện thoại: +84 28 6271 3145
STARBUCKS
Vị trí: L2-01
Điện thoại: + 84 28 3636 5244
Sunnies Studios
Vị trí: L3-K1
Điện thoại: +84 938 800 134
Sushi Hokkaido Sachi
Vị trí: L5-16/17
Điện thoại: +84 28 3821 8944
TAG HEUER
Vị trí: L1-15
Điện thoại: +84 33 832 997

TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI SAIGON CENTRE

Địa chỉ: 65 Lê Lợi, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam
Hotline: (028) 3829 4888 | marketing@saigoncentre.com.vn

Đăng ký nhận bản tin

Kết nối Saigon Centre
Tải ứng dụng Rewards+

Hợp tác phát triển

Kết nối Saigon Centre
Tải ứng dụng Rewards+