DIM TU TAC - SEASON OF BLOSSOM - MÙA HOA NỞ

DIM TU TAC - SEASON OF BLOSSOM - MÙA HOA NỞ

Thời gian: từ 03/2024

Địa điểm: L6 Saigon Centre

DIM TU TAC CHA-TIME - THƯỞNG TRÀ CHIỀU HONGKONG

DIM TU TAC CHA-TIME - THƯỞNG TRÀ CHIỀU HONGKONG

Thời gian: từ 18/03/2024

Địa điểm: L6 Saigon Centre

DIM TU TAC - MÙA HOA NỞ

DIM TU TAC - MÙA HOA NỞ

Địa điểm: L6 Saigon Centre
GEOX - HAPPY WOMEN'S DAY

GEOX - HAPPY WOMEN'S DAY

Thời gian: 01/03 - 10/03/2024

Địa điểm: L2 Saigon Centre

TRAO QUÀ HAY - THAY LỜI CHÚC

TRAO QUÀ HAY - THAY LỜI CHÚC

Thời gian: 08/03/2024

Địa điểm: Quầy Khuyến Mãi - L1 Saigon Centre

RƯỚC CÁ VOI – RINH TÀI LỘC

RƯỚC CÁ VOI – RINH TÀI LỘC

Thời gian: 19/02 - 23/02/2024

Địa điểm: Quầy Thông tin - L1 Saigon Centre

TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI SAIGON CENTRE

Địa chỉ: 65 Lê Lợi, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam
Hotline: (028) 3829 4888 | marketing@saigoncentre.com.vn

Đăng ký nhận bản tin

Kết nối Saigon Centre
Tải ứng dụng Rewards+

Hợp tác phát triển

Kết nối Saigon Centre
Tải ứng dụng Rewards+