Ưu đãi mùa lễ từ Valentino Rudy

Ưu đãi mùa lễ từ Valentino Rudy

THỜI GIAN: 29/04 - 02/05/2017

ĐỊA ĐIỂM: Valentino Rudy, L3 - 37/38

ENJOY SUMMER WITH LOVISA

ENJOY SUMMER WITH LOVISA

THỜI GIAN: 28/04 - 02/05/2017

ĐỊA ĐIỂM: Lovisa, L3-42

ƯU ĐÃI TỪ GAUDÌ

ƯU ĐÃI TỪ GAUDÌ

THỜI GIAN: 30/04 - 01/05/2017

ĐỊA ĐIỂM: Gaudì, L3 - 2/3

Ưu đãi từ Tombolini

Ưu đãi từ Tombolini

THỜI GIAN: 21/04 - 02/05

ĐỊA ĐIỂM: Tombolini, L2 - 16A

Nhận 1 chuyến GrabCar miễn phí

Nhận 1 chuyến GrabCar miễn phí

THỜI GIAN: 27/04 - 07/05/2017

ĐỊA ĐIỂM: TTTM Saigon Centre

ưu đãi mì Fuji

ưu đãi mì Fuji

THỜI GIAN: Đến hết 16/06/2017

ĐỊA ĐIỂM: Asian Corner, L5-08