Cuộc thi ảnh từ GoPro

Cuộc thi ảnh từ GoPro

THỜI GIAN: 06/12 - 08/12/2017

ĐỊA ĐIỂM: TTTM Saigon Centre

Ưu đãi dành cho chủ thẻ

Ưu đãi dành cho chủ thẻ

Thời gian: Từ 01/12/2017

Địa điểm: TTTM Saigon Centre

X'MAS SALE

X'MAS SALE

THỜI GIAN: 15,16/12 - 17/12/2017 

ĐỊA ĐIỂM: GIORDANO, L3-24/25

THE TRIM SHOP

THE TRIM SHOP

THỜI GIAN: 06/12 - 25/12/2017

ĐỊA ĐIỂM: ATRIUM

SEASON'S GREETINGS

SEASON'S GREETINGS

THỜI GIAN: 07/12 - 21/12/2017

ĐỊA ĐIỂM: SAMSONITE, L4-12

GAP - END OF SEASON SALE

GAP - END OF SEASON SALE

THỜI GIAN: 08/12/2017 - 15/01/2018

ĐỊA ĐIỂM: GAP, L3-21,22,23