EARLY BLACK FRIDAY

EARLY BLACK FRIDAY

THỜI GIAN: 17/11 - 23/11/2017

ĐỊA ĐIỂM: SAMSONITE, L4-12

QUÀ TẶNG TỪ PANDORA

QUÀ TẶNG TỪ PANDORA

THỜI GIAN: 16/11 - 30/11/2017

ĐỊA ĐIỂM: PANDORA, L1-18

MỪNG KHAI TRƯƠNG TRENDIANO

MỪNG KHAI TRƯƠNG TRENDIANO

THỜI GIAN: 16/11/2017

ĐỊA ĐIỂM: TRENDIANO, L2-08

MỪNG KHAI TRƯƠNG LEVI'S

MỪNG KHAI TRƯƠNG LEVI'S

THỜI GIAN: 11/11/2017

ĐỊA ĐIỂM: LEVI'S, L3-02

DU LỊCH CÙNG TRAVELOKA!

DU LỊCH CÙNG TRAVELOKA!

THỜI GIAN: 18/11 - 19/11/2017

ĐỊA ĐIỂM: ATRIUM

NGÀY HỘI GẠO HOA LÚA

NGÀY HỘI GẠO HOA LÚA

THỜI GIAN: 23/11/2017

ĐỊA ĐIỂM: ATRIUM