VIP DAY

VIP DAY

THỜI GIAN: 12/01 - 14/01/2018

ĐỊA ĐIỂM: FLORMAR, L3-36

NHẬN BAO LÌ XÌ TẾT VỚI LEVI'S

NHẬN BAO LÌ XÌ TẾT VỚI LEVI'S

THỜI GIAN: 11/01 - 06/02/2018

ĐỊA ĐIỂM: LEVI'S, L3-02

WINTER SALE

WINTER SALE

THỜI GIAN: 09/01 - 22/01/2018

ĐỊA ĐIỂM: PANDORA, L1-18

ĐÓN NĂN MỚI VỚI LEVI'S

ĐÓN NĂN MỚI VỚI LEVI'S

THỜI GIAN: 08/01 - 04/02/2018

ĐỊA ĐIỂM: LEVI'S, L3-02

SAMSONITE - BACK HOME

SAMSONITE - BACK HOME

THỜI GIAN: 02/01 - 01/02/2018

ĐỊA ĐIỂM: SAMSONITE, L4-12

QUÀ TẶNG ĐẦU NĂM

QUÀ TẶNG ĐẦU NĂM

THỜI GIAN: 01/01 - 31/01/2018

ĐỊA ĐIỂM: FLORMAR, L3-36