Hè Vàng – Giá Sốc

Hè Vàng – Giá Sốc

THỜI GIAN: 15/05 - 05/09/2018

ĐỊA ĐIỂM: Phuong Nam, L4-03

SHOOZ TẶNG QUÀ CHO BÉ YÊU

SHOOZ TẶNG QUÀ CHO BÉ YÊU

THỜI GIAN: 31/05 - 03/06/2018

ĐỊA ĐIỂM: Shooz, L3-12

FCUK ƯU ĐÃI THÀNH VIÊN MỚI

FCUK ƯU ĐÃI THÀNH VIÊN MỚI

THỜI GIAN: 23/05 - 27/05/2018

ĐỊA ĐIỂM: FCUK, B1-11

MOSCHINO - HAPPYHOURS

MOSCHINO - HAPPYHOURS

THỜI GIAN: 24/05/2018

ĐỊA ĐIỂM: Moschino, L1-13

Happy Mother's Day

Happy Mother's Day

THỜI GIAN: 13/05/2018

ĐỊA ĐIỂM: L3-12

THÁNG NĂM RỰC RỠ

THÁNG NĂM RỰC RỠ

THỜI GIAN: ĐẾN HẾT 31/05

ĐỊA ĐIỂM: SHOOZ, L3-12