BON MUA COOL SUMMER

BON MUA COOL SUMMER

THỜI GIAN: Từ 07/06/2017

ĐỊA ĐIỂM: Bon Mua Boutique, L1-21

PRETTY IN PINK

PRETTY IN PINK

THỜI GIAN: 01/06 - 14/06/2017

SỰ KIỆN: Warehouse, L2 - 08

NGÀY ĐỒNG GIÁ CHO CÁC F-ERS

NGÀY ĐỒNG GIÁ CHO CÁC F-ERS

THỜI GIAN: Thứ 3 hàng tuần, tháng 6/2017

ĐỊA ĐIỂM: Flormar, L3 - 35

Public Sale

Public Sale

THỜI GIAN: 01/06 - 30/06/2017

ĐỊA ĐIỂM: Kenzo, L1- 01

Ưu đãi cho chủ thẻ phát hành mới

Ưu đãi cho chủ thẻ phát hành mới

THỜI GIAN: 01/06 - 30/06/2017

ĐỊA ĐIỂM: Saigon Centre Shopping Mall

Samsung Galaxy Studio

Samsung Galaxy Studio

THỜI GIAN: 26/05 - 04/06

ĐỊA ĐIỂM: Saigon Centre Shopping Mall