TIỆC BBQ VÀ CRAFT BEER

TIỆC BBQ VÀ CRAFT BEER

Thời gian: 24/09 - 30/11/2020

Địa điểm: Saigon Centre, L5-14

LẨU CUỐN NGẬP TRÀN CHỈ VỚI 299K

LẨU CUỐN NGẬP TRÀN CHỈ VỚI 299K

Địa điểm: Wrap & Roll: Saigon Centre, L5-05

TAN CA GIỜ VÀNG - ƯU ĐÃI RỘN RÀNG

TAN CA GIỜ VÀNG - ƯU ĐÃI RỘN RÀNG

Thời gian: 18h30 - 21h30, thứ Hai đến thứ Năm

TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI SAIGON CENTRE

Địa chỉ: 65 Lê Lợi, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam
Hotline: (028) 3829 4888 | marketing@saigoncentre.com.vn

Đăng ký nhận bản tin

Kết nối Saigon Centre
Tải ứng dụng Rewards+

Hợp tác phát triển

Kết nối Saigon Centre
Tải ứng dụng Rewards+