MUA VALI -  TẶNG BALO

MUA VALI - TẶNG BALO

THỜI GIAN: 10/11 - 16/11/2017

ĐỊA ĐIỂM: SAMSONITE, L4-12

SHOOZ ALWAYS BESIDE YOU

SHOOZ ALWAYS BESIDE YOU

THỜI GIAN: 01/11 - 16/11

ĐỊA ĐIỂM: SHOOZ, L3-12

SẢN PHẨM MỚI: OGAWA MYSOFA

SẢN PHẨM MỚI: OGAWA MYSOFA

THỜI GIAN: 07/11 - 13/11/2017

ĐỊA ĐIỂM: ATRIUM

CITIZEN ROADSHOW

CITIZEN ROADSHOW

THỜI GIAN: 01/11 - 05/11/2017

ĐỊA ĐIỂM: ATRIUM

MUA DÙ (Ô) VỚI GIÁ ƯU ĐÃI 90 NGÀN

MUA DÙ (Ô) VỚI GIÁ ƯU ĐÃI 90 NGÀN

THỜI GIAN: 03/11/2017

ĐỊA ĐIỂM: GIORDANO, L3-24/25

QUÀ TẶNG CHO KHÁCH HÀNG MỚI

QUÀ TẶNG CHO KHÁCH HÀNG MỚI

THỜI GIAN: 01/11 - 30/11/2017

ĐỊA ĐIỂM: FLORMAR, L3-35