NGÀY ĐỒNG GIÁ CHO CÁC F-ERS

NGÀY ĐỒNG GIÁ CHO CÁC F-ERS

THỜI GIAN: Thứ 3 hàng tuần, tháng 6/2017

ĐỊA ĐIỂM: Flormar, L3 - 35

Public Sale

Public Sale

THỜI GIAN: 01/06 - 30/06/2017

ĐỊA ĐIỂM: Kenzo, L1- 01

Ưu đãi cho chủ thẻ phát hành mới

Ưu đãi cho chủ thẻ phát hành mới

THỜI GIAN: 01/06 - 30/06/2017

ĐỊA ĐIỂM: Saigon Centre Shopping Mall

Samsung Galaxy Studio

Samsung Galaxy Studio

THỜI GIAN: 26/05 - 04/06

ĐỊA ĐIỂM: Saigon Centre Shopping Mall

ƯU ĐÃI CÀNG MUA CÀNG GIẢM

ƯU ĐÃI CÀNG MUA CÀNG GIẢM

THỜI GIAN: 22/05 – 04/06/2017

ĐỊA ĐIỂM: Gaudì, L3-02/03

Cảnh báo lừa đảo qua điện thoại

Cảnh báo lừa đảo qua điện thoại

THỜI GIAN: 17/05/2017 

 ĐỊA ĐIỂM: TTTM Saigon Centre