SỰ KIỆN TẶNG VÒNG TAY MIỄN PHÍ

SỰ KIỆN TẶNG VÒNG TAY MIỄN PHÍ

THỜI GIAN: 23/03 - 26/03

ĐỊA ĐIỂM: Pandora, L1-08

Sắc Màu Bibimbap

Sắc Màu Bibimbap

THỜI GIAN: 01/03/2017 - 15/04/2017 

ĐỊA ĐIỂM: Asian Corner, L5-08

HAPPY BIRTHDAY BARBIE 2017

HAPPY BIRTHDAY BARBIE 2017

THỜI GIAN: Đến hết 31/03/2017

ĐỊA ĐIỂM: Toyland, L4-13

DELICIOUS OVER DIMSUM

DELICIOUS OVER DIMSUM

THỜI GIAN: 07/03 - 20/04/2017 

ĐỊA ĐIỂM: Crystal Jade Kitchen, L5-13

GIÁ TỐT TRONG THÁNG 3/2017

GIÁ TỐT TRONG THÁNG 3/2017

THỜI GIAN: 01/03 - 31/3/2017 

ĐỊA ĐIỂM: Flormar, L3-35

Ngày đặc biệt của Flormar

Ngày đặc biệt của Flormar

THỜI GIAN: 14/03/2017

ĐỊA ĐIỂM: Flormar, L3 - 35