HAPPY BIRTHDAY BARBIE 2017

HAPPY BIRTHDAY BARBIE 2017

THỜI GIAN: Đến hết 31/03/2017

ĐỊA ĐIỂM: Toyland, L4-13

DELICIOUS OVER DIMSUM

DELICIOUS OVER DIMSUM

THỜI GIAN: 07/03 - 20/04/2017 

ĐỊA ĐIỂM: Crystal Jade Kitchen, L5-13

GIÁ TỐT TRONG THÁNG 3/2017

GIÁ TỐT TRONG THÁNG 3/2017

THỜI GIAN: 01/03 - 31/3/2017 

ĐỊA ĐIỂM: Flormar, L3-35

Ngày đặc biệt của Flormar

Ngày đặc biệt của Flormar

THỜI GIAN: 14/03/2017

ĐỊA ĐIỂM: Flormar, L3 - 35

NHẬN ƯU ĐÃI KHI QUÉT QR CODE

NHẬN ƯU ĐÃI KHI QUÉT QR CODE

THỜI GIAN: 01/03 - 31/3/2017 

ĐỊA ĐIỂM: Flormar, L3-35

ƯU ĐÃI THÁNG 3/2017 TỪ FLORMAR

ƯU ĐÃI THÁNG 3/2017 TỪ FLORMAR

THỜI GIAN: 01/03 - 31/3/2017 

ĐỊA ĐIỂM: Flormar, L3-35