Black Friday cùng Hoàng Phúc

Black Friday cùng Hoàng Phúc

THỜI GIAN: 22/11 – 01/12/2019

ĐỊA ĐIỂM: HOANG PHUC, L3 - 19/20

4 TUẦN TUYỆT VỜI CÙNG REWARDS+

4 TUẦN TUYỆT VỜI CÙNG REWARDS+

THỜI GIAN: 18/11/2019 - 15/12/2019

ĐỊA ĐIỂM: SAIGON CENTRE 

CHÀO ĐÓN DIỆN MẠO MỚI

CHÀO ĐÓN DIỆN MẠO MỚI

THỜI GIAN: 17/11/2019 

ĐỊA ĐIỂM: Tầng 1, Saigon Centre.

ƯU ĐÃI 11/11

ƯU ĐÃI 11/11

THỜI GIAN: Duy nhất ngày 11/11

ĐỊA ĐIỂM: Saigon Centre

TRẢI NGHIỆM MÙA THU CÙNG SAMSONITE

TRẢI NGHIỆM MÙA THU CÙNG SAMSONITE

THỜI GIAN: 01/10 - 31/10/2019

ĐỊA ĐIỂM: L4-12, Saigon Centre

ƯU ĐÃI TỪ HOÀNG PHÚC

ƯU ĐÃI TỪ HOÀNG PHÚC

THỜI GIAN: 18/10 - 20/10/2019

ĐỊA ĐIỂM: HOÀNG PHÚC, L3 - 19/20

TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI SAIGON CENTRE

Địa chỉ: 65 Lê Lợi, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam
Hotline: (84.28) 3829 4888 | marketing@saigoncentre.com.vn

Đăng ký nhận bản tin

Kết nối Saigon Centre
Tải ứng dụng Rewards+

Hợp tác phát triển

Kết nối Saigon Centre
Tải ứng dụng Rewards+