MỪNG QUỐC KHÁNH 2/9

MỪNG QUỐC KHÁNH 2/9

THỜI GIAN: 31/08 - 04/09

ĐỊA ĐIỂM: SAMSONITE, L4 - 12

MỪNG QUỐC KHÁNH 2/9

MỪNG QUỐC KHÁNH 2/9

THỜI GIAN: 31/08 - 03/09

ĐỊA ĐIỂM: SHOOZ, L3 - 12.

KHAI TRƯƠNG CỬA HÀNG LYN

KHAI TRƯƠNG CỬA HÀNG LYN

 

THỜI GIAN: 01/09 - 09/09/2018

ĐỊA ĐIỂM: LYN, L2 - 25.

BACK TO SCHOOL

BACK TO SCHOOL

THỜI GIAN: 01/08 - 31/08/2018

ĐỊA ĐIỂM: SAMSONITE, L4 - 12

Khai trương LỚN Khuyến mãi LỚN

Khai trương LỚN Khuyến mãi LỚN

THỜI GIAN: 27/08 - 09/09/2018

ĐỊA ĐIỂM: Mắt Việt, tầng L2-K2

Khai trương cửa hàng Native

Khai trương cửa hàng Native

THỜI GIAN: 24/08 - 30/08

ĐỊA ĐIỂM: Native, tầng L3