ưu đãi lên đến 50%

ưu đãi lên đến 50%

THỜI GIAN: Từ 16/06/2017

ĐỊA ĐIỂM: Coast, L2 -30/31

Đại tiệc mua sắm

Đại tiệc mua sắm

THỜI GIAN: Từ 12/06/2017

ĐỊA ĐIỂM: Karen Millen, L2-18

Chương trình tặng nhẫn

Chương trình tặng nhẫn

THỜI GIAN: 15/06 - 18/06/2017

ĐỊA ĐIỂM: Pandora, L1-18

KHÔNG GIAN TÌNH YÊU MOËT LOVE

KHÔNG GIAN TÌNH YÊU MOËT LOVE

THỜI GIAN: 06/06 – 23/07/2017

ĐỊA ĐIỂM: Tầng 1, Saigon Centre

MOSCHINO SALE UP TO 50%

MOSCHINO SALE UP TO 50%

THỜI GIAN: Từ 07/06/2017

ĐỊA ĐIỂM: Moschino, L1-13/13A

BON MUA COOL SUMMER

BON MUA COOL SUMMER

THỜI GIAN: Từ 07/06/2017

ĐỊA ĐIỂM: Bon Mua Boutique, L1-21