STORE DIRECTORY
Tên thương hiệu
Vị trí
G2000
B1-01
GAP
L3-21/22/23
Geox
L2-10
Giordano (Sắp khai trương)
L3-39
GoGi House
L5-08
Gong Cha
B2-6B/07
Gustavo Gano (Sắp khai trương)
L3-42
Gyu Shige Yakiniku
L5-16

TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI SAIGON CENTRE

Địa chỉ: 65 Lê Lợi, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam
Hotline: (028) 3829 4888 | marketing@saigoncentre.com.vn

Đăng ký nhận bản tin

Kết nối Saigon Centre
Tải ứng dụng Rewards+

Hợp tác phát triển

Kết nối Saigon Centre
Tải ứng dụng Rewards+