STORE DIRECTORY
adidas
Vị trí: L3-07~10 | L4-06/07/23/24/25
Điện thoại: +84 28 3821 8665
ALDO
Vị trí: L2-06
Điện thoại: +84 1202760252
Annacoco
Vị trí: B1-06
Điện thoại:
Annam Café
Vị trí: B2-12
Điện thoại: +84 28 3825 8826
Annam Gourmet
Vị trí: B2 -11
Điện thoại: +84 28 3914 0515
AOJO
Vị trí: L3-13
Điện thoại: +84 28 3821 0526
Armani Exchange
Vị trí: L2-32
Điện thoại: +84 28 3821 7557
Asian Corner
Vị trí: L5-08
Điện thoại: +84 949898949
ASICS
Vị trí: L4-08
Điện thoại: +84 28 3620 6225
As-me ESTELLE Japan
Vị trí: L2-12
Điện thoại: +84 28 3821 0911
ATZ Organic & Yankee Candle
Vị trí: L4-26
Điện thoại: +84 28 3821 5461
Basta Hiro
Vị trí: L3-26B
Điện thoại: +84 28 3821 8849

TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI SAIGON CENTRE

Địa chỉ: 65 Lê Lợi, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam
Hotline: (84.28) 3829 4888 | marketing@saigoncentre.com.vn

Đăng ký nhận bản tin

Kết nối Saigon Centre
Tải ứng dụng Rewards+

Hợp tác phát triển

Kết nối Saigon Centre
Tải ứng dụng Rewards+