STORE DIRECTORY
Samsonite
Vị trí: L4-12
Điện thoại: +84 28 3821 8667
Santoni
Vị trí: L1-16
Điện thoại: +84 28 6681 6323
SKECHERS
Vị trí: L3-41
Điện thoại: +84 28 38222046
Som Tum Thai
Vị trí: L5 - 18
Điện thoại: +84 28 3915 1155
STARBUCKS
Vị trí: L2-01
Điện thoại: + 84 28 3636 5244
STUART WEITZMAN
Vị trí: L1-03/04
Điện thoại: +84 28 6681 4683
Sunnies Studios
Vị trí: L3 - K1
Điện thoại: +84 938800134
SUPRA
Vị trí: L3-39
Điện thoại: +84 28 3620 1566
Sushi Hokkaido Sachi
Vị trí: L5-17
Điện thoại: +84 28 3821 8944
Takashimaya
Vị trí: B2 - L3
Điện thoại: +84 28 3821 1819
Tan Tan Watch
Vị trí: L2-Kiosk
Điện thoại: +84 908313083
Ted Baker
Vị trí: L2-17
Điện thoại: +84 28 3821 0455

TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI SAIGON CENTRE

Địa chỉ: 65 Lê Lợi, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam
Hotline: (028) 3829 4888 | marketing@saigoncentre.com.vn

Đăng ký nhận bản tin

Kết nối Saigon Centre
Tải ứng dụng Rewards+

Hợp tác phát triển

Kết nối Saigon Centre
Tải ứng dụng Rewards+