STORE DIRECTORY
Wrap & Roll
Vị trí: L5-05
Điện thoại: +84 28 3821 6396
Yves Rocher
Vị trí: L3-35
Điện thoại: +84 28 6681 5258

TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI SAIGON CENTRE

Địa chỉ: 65 Lê Lợi, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam
Hotline: (028) 3829 4888 | marketing@saigoncentre.com.vn

Đăng ký nhận bản tin

Kết nối Saigon Centre
Tải ứng dụng Rewards+

Hợp tác phát triển

Kết nối Saigon Centre
Tải ứng dụng Rewards+