STORE DIRECTORY
BEAUTY BOX
Vị trí: B1 - 09/10/11
Điện thoại: 1800 6035
Bee Cheng Hiang
Vị trí: B2-05
Điện thoại: +84 28 3620 1599
BLOOM
Vị trí: L2 - 16A
Điện thoại: +84 28 3821 0911
BoBaPoP
Vị trí: B2-18/19
Điện thoại: +84 28 6681 4976
Bon Mua
Vị trí: L1-21
Điện thoại: +84 28 3993 9888
Bose
Vị trí: L4 -10
Điện thoại: +84 28 3821 1976
BreadTalk
Vị trí: B2-14
Điện thoại: +84 28 3821 7219
Brooks Brothers
Vị trí: L1-19/20
Điện thoại: +84 28 3939 0477
Café Terrace
Vị trí: L1-7B
Điện thoại: +84 28 3821 2369
CALVIN KLEIN JEANS
Vị trí: L2-03
Điện thoại: +84 28 3939 7999
Casadei
Vị trí: L1-05/06
Điện thoại: +84 28 6681 4623
Century Healthcare
Vị trí: B2 - 10A
Điện thoại: +84 28 3620 5024

TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI SAIGON CENTRE

Địa chỉ: 65 Lê Lợi, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam
Hotline: (028) 3829 4888 | marketing@saigoncentre.com.vn

Đăng ký nhận bản tin

Kết nối Saigon Centre
Tải ứng dụng Rewards+

Hợp tác phát triển

Kết nối Saigon Centre
Tải ứng dụng Rewards+