STORE DIRECTORY
CHANEL
Vị trí: L1-17
Điện thoại: +84 28 3821 6821
CHANG KANG KUNG
Vị trí: L5-01
Điện thoại: +84 28 2250 8091
Charles & Keith
Vị trí: L2-07
Điện thoại: +84 28 3821 0291
COACH
Vị trí: L1-10
Điện thoại: +84 28 3821 0390
Converse
Vị trí: L3-39
Điện thoại: +84 28 3620 1525
COSETTE
Vị trí: B1-02
Điện thoại: 1900 636 099
Cowboy Jack's
Vị trí: L5-15
Điện thoại: +84 28 3821 2816
Crystal Jade
Vị trí: L5-13
Điện thoại: +84 28 3821 1812
Cubes Vinbarista
Vị trí: L4-Kiosk
Điện thoại: +84 28 3821 1833
Dermalogica
Vị trí: L6-04
Điện thoại: +84 28 3823 3395
Diamond World
Vị trí: L2 - K1
Điện thoại: 1800 779999
Dim Tu Tac
Vị trí: L6-05
Điện thoại: +84 28 3620 2801

TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI SAIGON CENTRE

Địa chỉ: 65 Lê Lợi, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam
Hotline: (028) 3829 4888 | marketing@saigoncentre.com.vn

Đăng ký nhận bản tin

Kết nối Saigon Centre
Tải ứng dụng Rewards+

Hợp tác phát triển

Kết nối Saigon Centre
Tải ứng dụng Rewards+