STORE DIRECTORY
Kiton
Vị trí: L1-09
Điện thoại: +84 28 6681 6623
L’ANGFARM
Vị trí: B2-03/04
Điện thoại: 1900 9065
Lacoste
Vị trí: L2-11/12
Điện thoại: ‭+ 84 28 3620 6089‬
Lemino
Vị trí: L3-16
Điện thoại: +84 332 000 666
Levi's
Vị trí: L3-02
Điện thoại: +84 28 3939 7999
Lovisa
Vị trí: L3-42
Điện thoại: +84 28 6681 4528
LYN
Vị trí: L2-25
Điện thoại: +84 28 3636 0992
Mai Nguyen
Vị trí: L4 - 11
Điện thoại: +84 28 3821 1976
Mango
Vị trí: B1-03
Điện thoại: +84 28 3821 0703
MAX&Co.
Vị trí: L2-34
Điện thoại: +84 28 3821 0387
McDonald's
Vị trí: B2-16/17
Điện thoại: +84 28 3821 0555
minigood
Vị trí: L4-30/31/32
Điện thoại: +84 28 6274 8201

TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI SAIGON CENTRE

Địa chỉ: 65 Lê Lợi, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam
Hotline: (028) 3829 4888 | marketing@saigoncentre.com.vn

Đăng ký nhận bản tin

Kết nối Saigon Centre
Tải ứng dụng Rewards+

Hợp tác phát triển

Kết nối Saigon Centre
Tải ứng dụng Rewards+