STORE DIRECTORY
Missguided
Vị trí: L2-30/31
Điện thoại: +84 28 6275 9776
Miyama – Modern Tokyo Restaurant Cafe
Vị trí: L3-01
Điện thoại: +84 28 2253 1076
Mochi Sweets
Vị trí: B2-02
Điện thoại: +84 909015437
Moriitalia
Vị trí: L4-17
Điện thoại: +84 28 6681 7585
Moschino
Vị trí: L1-13/13A
Điện thoại: +84 28 3821 2386
Mothercare Việt Nam
Vị trí: L4 - 28/29
Điện thoại: +84 28 3939 7999
MUJOSH
Vị trí: L3 - 13
Điện thoại: +84 28 3821 0537
My Home
Vị trí: L4-Kiosk
Điện thoại: +84 28 2253 096
Nara Thai Cuisine
Vị trí: L5-12
Điện thoại: +84 28 3821 8808
NARS
Vị trí: L1-7A
Điện thoại: +84 28 3636 6980
New Era
Vị trí: L3-40
Điện thoại: +84 28 3821 8948
Ngõ - Saigon Street Café
Vị trí: L5-04
Điện thoại: +84 28 3821 8771

TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI SAIGON CENTRE

Địa chỉ: 65 Lê Lợi, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam
Hotline: (028) 3829 4888 | marketing@saigoncentre.com.vn

Đăng ký nhận bản tin

Kết nối Saigon Centre
Tải ứng dụng Rewards+

Hợp tác phát triển

Kết nối Saigon Centre
Tải ứng dụng Rewards+