Quà tặng Valentine

Quà tặng Valentine

THỜI GIAN: 08/02 - 20/02/2017

ĐỊA ĐIỂM: Cashew, B1-04

Cuộc thi "Love is all around"

Cuộc thi "Love is all around"

THỜI GIAN: 09/02 - 17/02/2017

ĐỊA ĐIỂM: Saigon Centre Shopping Mall

Tặng hộp đựng trang sức

Tặng hộp đựng trang sức

THỜI GIAN: 01/02 - 14/02/2017

ĐỊA ĐIỂM: Pandora, L1-18

MUA NHIỀU - GIẢM NHIỀU

MUA NHIỀU - GIẢM NHIỀU

THỜI TRANG: 01/01 - 31/01/2017

ĐỊA ĐIỂM: Flormar, L3-35

Tặng túi trang điểm

Tặng túi trang điểm

THỜI GIAN: 01/01 - 31/01/2017

ĐỊA ĐIỂM: Flormar, L3-35

Xuân đong đầy lộc về tay

Xuân đong đầy lộc về tay

THỜI GIAN: 15/01 - 28/02/2017 

ĐỊA ĐIỂM: Crystal Jade Kitchen, L5-13