Sạc điện thoại miễn phí

Bạn có thể sạc pin thiết bị di động của mình hoàn toàn miễn phí trong khi mua sắm.
Xin vui lòng liên hệ Quầy Thông tin tại L1.