Máy ATM

Rút tiền mặt thuận tiện tại các máy ATM ở các tầng B2, L1, L5.

- Shinhan bank/ Public Bank Vietnam (VID)/ VCB/ VIB/ Vietinbank B2

- HSBC/ VIB L1

- VCB  L5