Thẻ quà tặng Saigon Centre

MÓN QUÀ Ý NGHĨA NHẤT CHO CÁC DỊP ĐẶC BIỆT

- Các mệnh giá Thẻ quà tặng:

• 500.000 đồng • 1.000.000 đồng

• 2.000.000 đồng • 5.000.000 đồng

- Thẻ quà tặng được sử dụng tại các cửa hàng thuộc Saigon Centre và Takashimaya, nhà hàng tại tầng 28-29 và nhà hàng Sedona (Sky28), trừ trung tâm thể dục thể hình California Centuryon Club.


- Thẻ có thể được sử dụng để thanh toán nhiều lần.

- Thẻ có thời hạn sử dụng lên đến 1 năm.

- Thẻ quà tặng này không được quy đổi thành tiền mặt và không được dùng để rút tiền ở máy ATM.

- Quý khách có thể mua thẻ tại Quầy Thông tin Khách hàng Saigon Centre tại tầng L1.