THẺ TÍN DỤNG, GHI NỢ SAIGON CENTRE - TAKASHIMAYA - VIETCOMBANK

Mua sắm và tích lũy điểm thưởng cùng Thẻ tín dụng và Thẻ ghi nợ Saigon Centre - Takashimaya - Vietcombank

Khách hàng có thể kiểm tra điểm tích lũy tại Quầy thông tin khách hàng, tầng 1, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, Q.1, TP.Hồ Chí Minh