KHAI TRƯƠNG CỬA HÀNG LYN

KHAI TRƯƠNG CỬA HÀNG LYN

 

THỜI GIAN: 01/09 - 09/09/2018

ĐỊA ĐIỂM: LYN, L2 - 25.

BACK TO SCHOOL

BACK TO SCHOOL

THỜI GIAN: 01/08 - 31/08/2018

ĐỊA ĐIỂM: SAMSONITE, L4 - 12

Khai trương LỚN Khuyến mãi LỚN

Khai trương LỚN Khuyến mãi LỚN

THỜI GIAN: 27/08 - 09/09/2018

ĐỊA ĐIỂM: Mắt Việt, tầng L2-K2

Khai trương cửa hàng Native

Khai trương cửa hàng Native

THỜI GIAN: 24/08 - 30/08

ĐỊA ĐIỂM: Native, tầng L3

ƯU ĐÃI HẤP DẪN TỪ NHÀ XINH

ƯU ĐÃI HẤP DẪN TỪ NHÀ XINH

THỜI GIAN: 01/08 - 19/08/2018

ĐỊA ĐIỂM: Nhà Xinh, L4 - 20

LOVE GIFT

LOVE GIFT

THỜI GIAN: 01/08 - 15/08/2018

ĐỊA ĐIỂM: Organique, L2-13