KHUYẾN MÃI NHÀ XINH

KHUYẾN MÃI NHÀ XINH

THỜI GIAN: Từ 20/09/2018

ĐỊA ĐIỂM: Nhà Xinh, L4-20

KHUYẾN MÃI THÁNG 09

KHUYẾN MÃI THÁNG 09

THỜI GIAN: 14/09 - 28/10/2018

ĐỊA ĐIỂM: GIORDANO, L3 - 24/25

KHUYẾN MÃI MỪNG TRUNG THU

KHUYẾN MÃI MỪNG TRUNG THU

THỜI GIAN: 14/09 - 23/09/2018

ĐỊA ĐIỂM: SHOOZ, L3-12

KHUYẾN MÃI THÁNG 09

KHUYẾN MÃI THÁNG 09

THỜI GIAN: 05/09 - 30/09/2018

ĐỊA ĐIỂM: SAMSONITE, L4-12 

BACK TO SCHOOL

BACK TO SCHOOL

THỜI GIAN: 01/09-30/09

ĐỊA ĐIỂM: FLORMAR, L3-35

KHUYẾN MÃI TRUNG THU

KHUYẾN MÃI TRUNG THU

THỜI GIAN: Từ 31/08/2018

ĐỊA ĐIỂM: Sảnh sự kiện, Saigon Centre