STORE DIRECTORY
HLA
Vị trí: L3 - 37/38
Điện thoại: +84 3620 9309
Hoang Yen Premier Buffet
Vị trí: L5-14
Điện thoại: +84 28 6681 1005
Hokkaido Baked Cheese Tart
Vị trí: B2-21
Điện thoại: +84 28 6681 7566
Hotpot Story
Vị trí: L5-02
Điện thoại: +84 28 3821 6939
IB Oriental Heritage
Vị trí: L4-33/34
Điện thoại: +84 937025105
iBasic
Vị trí: L3-17
Điện thoại: +84 28 8668 1582
JAPANESE CUISINE KUBARA
Vị trí: L5-10
Điện thoại: +84 28 3915 2153
JYSK Việt Nam
Vị trí: L4 - 19/20/20A
Điện thoại: +84 28 3551 5175
Kelly Bui
Vị trí: L3-36
Điện thoại: +84 28 3915 1688
Kenzo
Vị trí: L1-01
Điện thoại: +84 28 3821 0918
Kichi - Kichi
Vị trí: L5-08
Điện thoại: +84 28 3821 8938
King BBQ
Vị trí: L5-03
Điện thoại: +84 28 3821 6799

TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI SAIGON CENTRE

Địa chỉ: 65 Lê Lợi, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam
Hotline: (028) 3829 4888 | marketing@saigoncentre.com.vn

Đăng ký nhận bản tin

Kết nối Saigon Centre
Tải ứng dụng Rewards+

Hợp tác phát triển

Kết nối Saigon Centre
Tải ứng dụng Rewards+